Formidlingsprojekter

Fisk

Skalle Aborre Karusse Ål Gedde Dammusling

Ålen

Ål ( Anguilla anguilla ) er kendt for sin omkring 5000 km lange gydevandring. Den gyder i Sargassohavet, og larverne driver med Golfstrømmen tilbage mod Europa, hvor de som små gennemsigtige ”glasål” søger ind på lavt vand og videre […]

Almindelig dyndflue

Kendetegn: Ca. 10 mm lang. Hanner og hunner er meget forskellige i udseende, hvilket ofte forvirrer det utrænede øje. Hunnen er ganske mørk med lyse striber mellem bagkropsleddene, men uden de store orange Eristalis-trekanter på kanterne af de forreste […]

Vårfluelarve

En bygmester og tryllekunstner Vårfluelarverne lever i ferskvand på bunden af vandløb, søer og vandhuller. Der er flest i det rene vand. Larverne bygger et kunstfærdigt hus af de naturmaterialer, der findes på bunden. Huset kan være lavet af […]

Myggelarve

Myggelarven er op til 20 millimeter og kaldes rød myggelarve. Dem har vi mange slags af i Danmark. Mange af dem lever på bunden af søer og åer, tit også i forurenet vand. Her danner de dyndrør hvor puppen […]

Skovflåt

Kendetegn: En lille mørk mide som måler 1-3 mm i længden. Bagkroppen er rødbrun og den har 8 ben. I sit 2-5-årige liv skal flåten have tre blodmåltider. Som larve suger den blod af mus, i dens to nymfestadier […]

Almindelig sumpsvirreflue

Kendetegn: Længde: Godt 10 mm. Meget dekorativ svirreflue med to tydelige længdestriber på brystet og store orangegule sidefelter på bagkroppen. Set forfra har den en sort midterstribe i ansigtet, hvilket den dog deler med flere andre arter, hvorimod udstrækningen […]