Matematik

Matematik 6. årgang – opgave 7

1: Sidelængden af én af siderne på et kvadrat er7 cm. Hvad er arealet af kvadratet? 2: Et rektangel har længden8 m og bredden3 m. Hvad er arealet af rektanglet? 3: En trekant har en grundlinje på20 cm og […]

Matematik 6. årgang – opgave 6

1: Hvad er 9/100 som %? 2: Hvorfor er det det? 3: Hvad er 9/20 som %? 4: Hvad er 9/30 som %?

Matematik 6. årgang – opgave 5

1: Hvor meget er 7% af 500 kr.? 2: Hvor meget er 30 % af 700 kr.? 3: Hvis 20 % er 30 kr., hvor meget er så 100 % ?

Matematik 6. årgang – opgave 4

Hvad er 1/2 * 1/2 som brøk? Hvad er 1/3 * 1/3 ? Hvad er 1/8 * 1/8 ? Hint: Når man ganger med 1/2 , dividerer man egentlig med 2. Start med 1 ark papir (= 1 hel) […]

Matematik 6. årgang – opgave 3

  Hvilket tal mangler til sidst i rækkerne: 1 – 2 – 4 – 7 – 11 – ______ 1 – 2 – 6 – 15 – 31 – ______

Matematik 6. årgang – opgave 2

Placering: Udenfor Lokalet D1 ved siden af trappen . Husk 2 meterstokke. Vha. meterstokkene skal I finde ud af, hvor meget bakken falder i % i forhold til en vandret linje. Mål på den strækning, der er til venstre […]

Matematik 6. årgang – opgave 1

Placering: Store skolegård ved den runde stensætning. Husk meterstok.  Uden kravle op i bedet, men ved hjælp af meterstokken og formlen: Omkredsen for en cirkel = π • diameter, skal I finde ud af, hvor langt der er tværs […]