9. Klasse

Projektbeskrivelse

  Oprindelige projektbeskrivelse   Ordensregler for “Engen”   Tilmelding til arrangementer   HØRBY STIEN  

Fisk

Skalle Aborre Karusse Ål Gedde Dammusling

Landinsekter

Skovflåt Regn klæg Sortplettet blåfugl Svirreflue Stor møgbille Almindelig dyndflue

Vandinsekter

Stor vandkalv Myggelarve Vårfluelave Brun mosaikguldsmed

Fugle

Gøg Gråand Rørsanger Gærdesmutte Blishøne Nattergal Fiskehejre Gråstrubet lappedykker Skarv Knopsvane Rød glende Toppet Lappedykker Ravn

Padder

Butsnudet frø Skrubtudse Markfirben Vandsalemander Snog

Træer

Rødel Ask Femhannet pil Birketræ Hestekastanje