Koncept

Codes2Nature er en lærings- og formidlingskanal, der udnytter teknologien bag QR koder til at formidle viden i uderummet. Systemet fungerer som et online leksikon, hvor læreren kan oprette og vedligeholde indhold, der efterfølgende kan formidles til eleverne ”on location” via  deres mobile enheder. Systemet håndterer både tekst, billeder, lyd og video og indholdet kan kategoriseres efter uddannelser og fag. Hvis du er i tvivl om, hvad QR koder er og hvordan, man bruger dem, kan du læse mere i afsnittet FAQ. Du kan se brugervejledninger til at skrive indlæg her: Oprettelse af indlæg og Oprettelse af opgaver med svarmulighed

Brugertyper

Systemet skelner mellem 3 brugertyper:

Redaktør

Redaktøren er leverandør af indholdet, og redaktøradgangen kan nemt deles med en eller flere kolleger. Som redaktør kan man tilføje emner/indlæg til leksikonet, lave opgaver og vejledninger m.m. til brug i undervisningen. Hvis emnet ikke allerede findes på hjemmesiden, er det nemt at tilføje, da systemet kan importere fra MSO Word. Videoer, billeder og lyde tilføjes nemt ved et tryk på en knap. Det er alt, hvad redaktøren behøver at tænke på. Systemet sørger selv for at indholdet tilpasses til at blive vist på telefoner og tablets.

Bruger

Brugeren kobler QR koder og indlæg sammen og sørger for at placere dem de steder, hvor indlægget skal bruges. QR koderne genereres i systemet og kan henvise til præcis det indhold, du ønsker. Der kan frit vælges mellem alle systemets indlæg, som udelukkende er leveret af undervisere og anerkendte indholdstjenester. Du behøver derfor aldrig være i tvivl om rigtigheden af systemets indlæg. Koblingen mellem indlæg og QR koder er bestandig, så koderne kan genbruges, hvis du eksempelvis laminerer dem for at beskytte mod vind og vejr. Det er også muligt at begrænse koblingen mellem indlæg og QR kode til et givent tidsrum.

Elev

Elverne er modtagere af informationen, som de tilgår ved at scanne QR koderne med deres mobiltelefon ”on location”. Herefter får de vist det indlæg, der er koblet til den indscannede QR kode. Henviser koden til en opgave, kan de sende svaret tilbage via mobiltelefonen.